Người đàn ông đi bộ mỗi ngày 60 km bật khóc khi nhận được ôtô

Xúc động trước câu chuyện về người đàn ông dù không có xe đi làm nhưng vẫn cần mẫn đi bộ hơn 60km từ nhà tới công xưởng và từ công xưởng về nhà mỗi ngày, hàng nghìn người dân trên khắp thế giới đã chung tay ủng hộ tiền với mong muốn giúp đỡ ông James Robertson có được chiếc ô tô làm phương tiện đi lại. Tính đến ngày 7/2, số tiền ủng hộ ông James Robertson đã lên tới 320.000USD (hơn 6 tỷ đồng).

Người đàn ông đi bộ mỗi ngày 60 km bật khóc khi nhận được ôtô

http://www.facebook.com/v2.2/plugins/share_button.php?app_id=1494180290817561&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FDU1Ia251o0y.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df1a453d02c%26domain%3Dvitalk.vn%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fvitalk.vn%252Fff6e8374%26relation%3Dparent.parent&container_width=60&href=http%3A%2F%2Fvitalk.vn%2Fshare.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fst.vitalk.vn%2Fimg%2F2015%2F2_8%2F254ed48900000578-0-image-a-11_1423273263_2kae93c3lo384.jpg%26origion%3Dhttp%3A%2F%2Fvitalk.vn%2Fthreads%2Fnguoi-dan-ong-di-bo-moi-ngay-60-km-bat-khoc-khi-nhan-duoc-oto.1800148%2F%26title%3DNg%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520%25C4%2591%25C3%25A0n%2520%25C3%25B4ng%2520%25C4%2591i%2520b%25E1%25BB%2599%2520m%25E1%25BB%2597i%2520ng%25C3%25A0y%252060%2520km%2520b%25E1%25BA%25ADt%2520kh%25C3%25B3c%2520khi%2520nh%25E1%25BA%25ADn%2520%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3c%2520%25C3%25B4t%25C3%25B4%26description%3DX%25C3%25BAc%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng%2520tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%2520c%25C3%25A2u%2520chuy%25E1%25BB%2587n%2520v%25E1%25BB%2581%2520ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520%25C4%2591%25C3%25A0n%2520%25C3%25B4ng%2520d%25C3%25B9%2520kh%25C3%25B4ng%2520c%25C3%25B3%2520xe%2520%25C4%2591i%2520l%25C3%25A0m%2520nh%25C6%25B0ng%2520v%25E1%25BA%25ABn%2520c%25E1%25BA%25A7n%2520m%25E1%25BA%25ABn%2520%25C4%2591i%2520b%25E1%25BB%2599%2520h%25C6%25A1n%252060km%2520t%25E1%25BB%25AB%2520nh%25C3%25A0%2520t%25E1%25BB%259Bi%2520c%25C3%25B4ng%2520x%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng%2520v%25C3%25A0%2520t%25E1%25BB%25AB%2520c%25C3%25B4ng%2520x%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng%2520v%25E1%25BB%2581%2520nh%25C3%25A0%2520m%25E1%25BB%2597i%2520ng%25C3%25A0y%2C%2520h%25C3%25A0ng%2520ngh%25C3%25ACn%2520ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520d%25C3%25A2n%2520tr%25C3%25AAn%2520kh%25E1%25BA%25AFp%2520th%25E1%25BA%25BF%2520gi%25E1%25BB%259Bi%2520%25C4%2591%25C3%25A3%2520chung%2520tay%2520%25E1%25BB%25A7ng%2520h%25E1%25BB%2599%2520ti%25E1%25BB%2581n%2520v%25E1%25BB%259Bi%2520mong%2520mu%25E1%25BB%2591n%2520gi%25C3%25BAp%2520%25C4%2591%25E1%25BB%25A1%2520%25C3%25B4ng…&layout=icon_link&locale=vi_VN&sdk=joey

Hình ảnh ông James Robertson cần mẫn đi bộ hàng chục cây số để tới công xưởng đã khiến hàng triệu độc giả úc động.

Mới đây nhất, món quà ngoài sức tưởng tượng đã đến với ông James Robertson khi 1 đại lý xe hơi đã dành tặng ông chiếc xe Ford Taurus mới cứng – chiếc xe ao ước của người công nhân nghèo. Với niềm hạnh phúc vỡ òa, ông James Robertson nói “Tôi không chỉ thích nó mà còn yêu nó. Giá mà cha mẹ có thể chứng kiến khoảnh khắc này của tôi”.

Được biết, Ford Taurus là chiếc xe mà ông đã yêu thích từ lâu. Ông chia sẻ “Tôi là 1 người yêu thích dòng xe Ford bởi chúng nhìn khá thoải mái mà không quá cầu kỳ. Ngoại hình của nó đơn giản và động cơ mạnh mẽ hệt như tính cách của tôi vậy”.

Người đàn ông đi bộ mỗi ngày 60 km bật khóc khi nhận được ôtô

http://www.facebook.com/v2.2/plugins/share_button.php?app_id=1494180290817561&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FDU1Ia251o0y.js%3Fversion%3D41%23cb%3Dfd4b12564%26domain%3Dvitalk.vn%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fvitalk.vn%252Fff6e8374%26relation%3Dparent.parent&container_width=60&href=http%3A%2F%2Fvitalk.vn%2Fshare.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fst.vitalk.vn%2Fimg%2F2015%2F2_8%2F2568663000000578-0-image-a-3_14232732008_2kae93c39lnlh.jpg%26origion%3Dhttp%3A%2F%2Fvitalk.vn%2Fthreads%2Fnguoi-dan-ong-di-bo-moi-ngay-60-km-bat-khoc-khi-nhan-duoc-oto.1800148%2F%26title%3DNg%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520%25C4%2591%25C3%25A0n%2520%25C3%25B4ng%2520%25C4%2591i%2520b%25E1%25BB%2599%2520m%25E1%25BB%2597i%2520ng%25C3%25A0y%252060%2520km%2520b%25E1%25BA%25ADt%2520kh%25C3%25B3c%2520khi%2520nh%25E1%25BA%25ADn%2520%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3c%2520%25C3%25B4t%25C3%25B4%26description%3DX%25C3%25BAc%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng%2520tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%2520c%25C3%25A2u%2520chuy%25E1%25BB%2587n%2520v%25E1%25BB%2581%2520ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520%25C4%2591%25C3%25A0n%2520%25C3%25B4ng%2520d%25C3%25B9%2520kh%25C3%25B4ng%2520c%25C3%25B3%2520xe%2520%25C4%2591i%2520l%25C3%25A0m%2520nh%25C6%25B0ng%2520v%25E1%25BA%25ABn%2520c%25E1%25BA%25A7n%2520m%25E1%25BA%25ABn%2520%25C4%2591i%2520b%25E1%25BB%2599%2520h%25C6%25A1n%252060km%2520t%25E1%25BB%25AB%2520nh%25C3%25A0%2520t%25E1%25BB%259Bi%2520c%25C3%25B4ng%2520x%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng%2520v%25C3%25A0%2520t%25E1%25BB%25AB%2520c%25C3%25B4ng%2520x%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng%2520v%25E1%25BB%2581%2520nh%25C3%25A0%2520m%25E1%25BB%2597i%2520ng%25C3%25A0y%2C%2520h%25C3%25A0ng%2520ngh%25C3%25ACn%2520ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520d%25C3%25A2n%2520tr%25C3%25AAn%2520kh%25E1%25BA%25AFp%2520th%25E1%25BA%25BF%2520gi%25E1%25BB%259Bi%2520%25C4%2591%25C3%25A3%2520chung%2520tay%2520%25E1%25BB%25A7ng%2520h%25E1%25BB%2599%2520ti%25E1%25BB%2581n%2520v%25E1%25BB%259Bi%2520mong%2520mu%25E1%25BB%2591n%2520gi%25C3%25BAp%2520%25C4%2591%25E1%25BB%25A1%2520%25C3%25B4ng…&layout=icon_link&locale=vi_VN&sdk=joey

Ông James Robertson hạnh phúc khi được trao món quá mơ ước trong đời.

Người đàn ông đi bộ mỗi ngày 60 km bật khóc khi nhận được ôtô

http://www.facebook.com/v2.2/plugins/share_button.php?app_id=1494180290817561&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FDU1Ia251o0y.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df2e344ca58%26domain%3Dvitalk.vn%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fvitalk.vn%252Fff6e8374%26relation%3Dparent.parent&container_width=60&href=http%3A%2F%2Fvitalk.vn%2Fshare.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fst.vitalk.vn%2Fimg%2F2015%2F2_8%2F256866ed00000578-0-image-a-6_14232732222_2kae93c3ep3b6.jpg%26origion%3Dhttp%3A%2F%2Fvitalk.vn%2Fthreads%2Fnguoi-dan-ong-di-bo-moi-ngay-60-km-bat-khoc-khi-nhan-duoc-oto.1800148%2F%26title%3DNg%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520%25C4%2591%25C3%25A0n%2520%25C3%25B4ng%2520%25C4%2591i%2520b%25E1%25BB%2599%2520m%25E1%25BB%2597i%2520ng%25C3%25A0y%252060%2520km%2520b%25E1%25BA%25ADt%2520kh%25C3%25B3c%2520khi%2520nh%25E1%25BA%25ADn%2520%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3c%2520%25C3%25B4t%25C3%25B4%26description%3DX%25C3%25BAc%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng%2520tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%2520c%25C3%25A2u%2520chuy%25E1%25BB%2587n%2520v%25E1%25BB%2581%2520ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520%25C4%2591%25C3%25A0n%2520%25C3%25B4ng%2520d%25C3%25B9%2520kh%25C3%25B4ng%2520c%25C3%25B3%2520xe%2520%25C4%2591i%2520l%25C3%25A0m%2520nh%25C6%25B0ng%2520v%25E1%25BA%25ABn%2520c%25E1%25BA%25A7n%2520m%25E1%25BA%25ABn%2520%25C4%2591i%2520b%25E1%25BB%2599%2520h%25C6%25A1n%252060km%2520t%25E1%25BB%25AB%2520nh%25C3%25A0%2520t%25E1%25BB%259Bi%2520c%25C3%25B4ng%2520x%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng%2520v%25C3%25A0%2520t%25E1%25BB%25AB%2520c%25C3%25B4ng%2520x%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng%2520v%25E1%25BB%2581%2520nh%25C3%25A0%2520m%25E1%25BB%2597i%2520ng%25C3%25A0y%2C%2520h%25C3%25A0ng%2520ngh%25C3%25ACn%2520ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520d%25C3%25A2n%2520tr%25C3%25AAn%2520kh%25E1%25BA%25AFp%2520th%25E1%25BA%25BF%2520gi%25E1%25BB%259Bi%2520%25C4%2591%25C3%25A3%2520chung%2520tay%2520%25E1%25BB%25A7ng%2520h%25E1%25BB%2599%2520ti%25E1%25BB%2581n%2520v%25E1%25BB%259Bi%2520mong%2520mu%25E1%25BB%2591n%2520gi%25C3%25BAp%2520%25C4%2591%25E1%25BB%25A1%2520%25C3%25B4ng…&layout=icon_link&locale=vi_VN&sdk=joey

Nụ cười tươi rói khi được tận tay lái chiếc xe sau 10 năm gian khổ.

Người đàn ông đi bộ mỗi ngày 60 km bật khóc khi nhận được ôtô

http://www.facebook.com/v2.2/plugins/share_button.php?app_id=1494180290817561&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FDU1Ia251o0y.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df1fb828d74%26domain%3Dvitalk.vn%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fvitalk.vn%252Fff6e8374%26relation%3Dparent.parent&container_width=60&href=http%3A%2F%2Fvitalk.vn%2Fshare.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fst.vitalk.vn%2Fimg%2F2015%2F2_8%2F2568678a00000578-0-image-a-8_14232732359_2kae93c2rra4i.jpg%26origion%3Dhttp%3A%2F%2Fvitalk.vn%2Fthreads%2Fnguoi-dan-ong-di-bo-moi-ngay-60-km-bat-khoc-khi-nhan-duoc-oto.1800148%2F%26title%3DNg%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520%25C4%2591%25C3%25A0n%2520%25C3%25B4ng%2520%25C4%2591i%2520b%25E1%25BB%2599%2520m%25E1%25BB%2597i%2520ng%25C3%25A0y%252060%2520km%2520b%25E1%25BA%25ADt%2520kh%25C3%25B3c%2520khi%2520nh%25E1%25BA%25ADn%2520%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3c%2520%25C3%25B4t%25C3%25B4%26description%3DX%25C3%25BAc%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng%2520tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%2520c%25C3%25A2u%2520chuy%25E1%25BB%2587n%2520v%25E1%25BB%2581%2520ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520%25C4%2591%25C3%25A0n%2520%25C3%25B4ng%2520d%25C3%25B9%2520kh%25C3%25B4ng%2520c%25C3%25B3%2520xe%2520%25C4%2591i%2520l%25C3%25A0m%2520nh%25C6%25B0ng%2520v%25E1%25BA%25ABn%2520c%25E1%25BA%25A7n%2520m%25E1%25BA%25ABn%2520%25C4%2591i%2520b%25E1%25BB%2599%2520h%25C6%25A1n%252060km%2520t%25E1%25BB%25AB%2520nh%25C3%25A0%2520t%25E1%25BB%259Bi%2520c%25C3%25B4ng%2520x%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng%2520v%25C3%25A0%2520t%25E1%25BB%25AB%2520c%25C3%25B4ng%2520x%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng%2520v%25E1%25BB%2581%2520nh%25C3%25A0%2520m%25E1%25BB%2597i%2520ng%25C3%25A0y%2C%2520h%25C3%25A0ng%2520ngh%25C3%25ACn%2520ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520d%25C3%25A2n%2520tr%25C3%25AAn%2520kh%25E1%25BA%25AFp%2520th%25E1%25BA%25BF%2520gi%25E1%25BB%259Bi%2520%25C4%2591%25C3%25A3%2520chung%2520tay%2520%25E1%25BB%25A7ng%2520h%25E1%25BB%2599%2520ti%25E1%25BB%2581n%2520v%25E1%25BB%259Bi%2520mong%2520mu%25E1%25BB%2591n%2520gi%25C3%25BAp%2520%25C4%2591%25E1%25BB%25A1%2520%25C3%25B4ng…&layout=icon_link&locale=vi_VN&sdk=joey

Ông xúc động nghẹn ngào trước tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Người đàn ông đi bộ mỗi ngày 60 km bật khóc khi nhận được ôtô

http://www.facebook.com/v2.2/plugins/share_button.php?app_id=1494180290817561&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FDU1Ia251o0y.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df2c9e5ff04%26domain%3Dvitalk.vn%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fvitalk.vn%252Fff6e8374%26relation%3Dparent.parent&container_width=60&href=http%3A%2F%2Fvitalk.vn%2Fshare.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fst.vitalk.vn%2Fimg%2F2015%2F2_8%2F2568679500000578-0-image-a-7_14232732254_2kae93c46nfl2.jpg%26origion%3Dhttp%3A%2F%2Fvitalk.vn%2Fthreads%2Fnguoi-dan-ong-di-bo-moi-ngay-60-km-bat-khoc-khi-nhan-duoc-oto.1800148%2F%26title%3DNg%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520%25C4%2591%25C3%25A0n%2520%25C3%25B4ng%2520%25C4%2591i%2520b%25E1%25BB%2599%2520m%25E1%25BB%2597i%2520ng%25C3%25A0y%252060%2520km%2520b%25E1%25BA%25ADt%2520kh%25C3%25B3c%2520khi%2520nh%25E1%25BA%25ADn%2520%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3c%2520%25C3%25B4t%25C3%25B4%26description%3DX%25C3%25BAc%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng%2520tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%2520c%25C3%25A2u%2520chuy%25E1%25BB%2587n%2520v%25E1%25BB%2581%2520ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520%25C4%2591%25C3%25A0n%2520%25C3%25B4ng%2520d%25C3%25B9%2520kh%25C3%25B4ng%2520c%25C3%25B3%2520xe%2520%25C4%2591i%2520l%25C3%25A0m%2520nh%25C6%25B0ng%2520v%25E1%25BA%25ABn%2520c%25E1%25BA%25A7n%2520m%25E1%25BA%25ABn%2520%25C4%2591i%2520b%25E1%25BB%2599%2520h%25C6%25A1n%252060km%2520t%25E1%25BB%25AB%2520nh%25C3%25A0%2520t%25E1%25BB%259Bi%2520c%25C3%25B4ng%2520x%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng%2520v%25C3%25A0%2520t%25E1%25BB%25AB%2520c%25C3%25B4ng%2520x%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng%2520v%25E1%25BB%2581%2520nh%25C3%25A0%2520m%25E1%25BB%2597i%2520ng%25C3%25A0y%2C%2520h%25C3%25A0ng%2520ngh%25C3%25ACn%2520ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520d%25C3%25A2n%2520tr%25C3%25AAn%2520kh%25E1%25BA%25AFp%2520th%25E1%25BA%25BF%2520gi%25E1%25BB%259Bi%2520%25C4%2591%25C3%25A3%2520chung%2520tay%2520%25E1%25BB%25A7ng%2520h%25E1%25BB%2599%2520ti%25E1%25BB%2581n%2520v%25E1%25BB%259Bi%2520mong%2520mu%25E1%25BB%2591n%2520gi%25C3%25BAp%2520%25C4%2591%25E1%25BB%25A1%2520%25C3%25B4ng…&layout=icon_link&locale=vi_VN&sdk=joey

Gương mặt rạng rỡ của người đàn ông được mệnh danh là vất vả nhất nước Mỹ.

Advertisements